CHÍNH SÁCH ĐỐI SOÁT

Không có phản hồi

Đối soát, thanh toán tiền COD

Gtool sẽ thanh toán tiền COD cho khách hàng sau hai (02) ngày kể từ ngày VNPost thông báo đơn hàng thành công (Cước phí vận chuyển được khấu trừ trực tiếp vào tiền COD).

LỊCH ĐỐI SOÁT THANH TOÁN

Hãng vận chuyển khách hàng sử dụng Hãng vận chuyển trả tiền COD cho khách hàng thông qua Gtool Gtool trả tiền COD cho khách hàng vận chuyển qua tài khoản ngân hàng
VNPost 2,3,4,5,6 2,3,4,5,6

– Lưu ý: Đơn hàng thành công, sau khi Gtool đã đối soát với VNPost sẽ thanh toán lại tiền hàng cho khách hàng, theo cách thức và thời gian như sau:

T: Ngày đơn hàng thành công

T + 1: Ngày hãng vận chuyển đối soát với Gtool.net

T + 2: Ngày Gtool.net thanh toán tiền hàng COD với người gửi (Không tính ngày lễ và thứ 7 chủ nhật)

Bài trước
CHÍNH SÁCH VẬN CHUYỂN
Bài sau
Đăng nhập
Menu

1900299936