CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Không có phản hồi

Công ty Cổ phần Truyền thông và Thanh toán Trực tuyến Toàn Cầu – GCOP ( Công ty ) đã xây dựng sản phẩm Gtool dưới dạng một ứng dụng Thương mại. Dịch vụ này được cung cấp bởi GCOP và được dự định sử dụng.

Chính sách bảo mật của Gtool

Chính sách bảo mật

Thông Tin Cá Nhân là thông tin của Thành Viên mang tính nhận dạng, bao gồm nhưng không giới hạn các thông tin sau: Họ và Tên, email, số điện thoại, địa chỉ để đăng ký tài khoản sử dụng trên website Gtool.net và thông tin tài khoản ngân hàng để nhận thanh toán tiền hàng thu hộ. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân của Thành Viên Công ty cam kết việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của Thành Viên trên website Gtool.net sẽ chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của Thành Viên, trừ các trường hợp thu thập và sử dụng thông tin mà không cần sự đồng ý trước của Thành Viên theo quy định của pháp luật như sau: – Thu thập thông tin cá nhân của Thành Viên để ký kết hoặc thực hiện hợp đồng dịch vụ – Thu thập thông tin cá nhân của Thành Viên để tính cước dịch vụ và thanh toán tiền hàng thu hộ
Công ty cam kết bảo mật tuyệt đối các thông tin cá nhân của Thành Viên bằng chính sách bảo mật thông tin được quy định tại Quy chế này, bao gồm những nội dung như dưới đây:

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Công ty có thể thu thập thông tin về số lần truy cập của Thành Viên trên website Gtool.net.. Ngoài ra, Công ty sẽ thu thập các thông tin từ trình duyệt web mà Thành Viên đã sử dụng mỗi khi truy cập vào website Gtool.net, bao gồm nhưng không giới hạn: địa chỉ IP, ngôn ngữ sử dụng, thời gian … – Công ty thực hiện việc thu thập, quản lý và sử dụng thông tin cá nhân của Thành Viên nhằm mục đích quản lý cơ sở dữ liệu về Thành Viên và kịp thời xử lý các tình huống phát sinh (nếu có).

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Thực hiện dịch vụ vận chuyển trên website Gtool.net và thanh toán online trên cổng thanh toán VNPT_EPAY

 • Giải quyết khiếu nại với bên thứ ba
 • Gửi thông báo về các dịch vụ và thông tin mới nhất trên website Gtool.net, bao gồm nhưng không giới hạn: gửi thư ngỏ, thư cảm ơn, thông tin về kỹ thuật, thông tin event mới, thông tin về quy định mới, thông tin cảnh bảo, thông báo mới …
 • Trong một số trường hợp thực sự cần thiết: (a) khi có yêu cầu của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền; (b) trong trường hợp việc cung cấp thông tin đó là chính đáng để bảo về quyền lợi của website Gtool trước pháp luật; (c) tình huống khẩn cấp và cần thiết để bảo vệ quyền an toàn cá nhân của các Thành Viên khác website Gtool.net (nếu có)
 • Trong một số trường hợp, Công ty có thể thuê đơn vị độc lập để tiến hành nghiên cứu thị trường cho các dự án và khi đó thông tin của Thành Viên sẽ được cung cấp cho đơn vị này. Bên cung cấp dịch vụ này sẽ bị ràng buộc bởi một thỏa thuận về bảo mật mà theo đó họ chỉ được phép sử dụng những thông tin của Thành Viên vào mục đích nghiên cứu thị trường cho dự án.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Các thông tin cá nhân Thành Viên sẽ được tự động lưu bảo mật trong bộ nhớ máy chủ website Gtool.net trong suốt thời gian là Thành Viên và/hoặc Thành Viên yêu cầu xóa thông tin cá nhân trên website Gtool.net tới số điện thoại hoặc email liên hệ của Ban Quản Trị website Gtool.net.
4. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin

Thành Viên đồng ý rằng, trong trường hợp cần thiết, các cơ quan/ tổ chức/cá nhân sau có quyền được tiếp cận và thu thập các thông tin cá nhân của mình, bao gồm:

 • Công ty
 • Bên thứ ba có dịch vụ tích hợp với website Gtool.net
 • Công ty tổ chức sự kiện và nhà tài trợ
 • Cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp có yêu cầu theo quy định tại quy chế hoạt động
 • Công ty nghiên cứu thị trường – Cố vấn tài chính, pháp lý và công ty kiểm toán
 • Bên khiếu nại chứng minh được hành vi vi phạm của Thành Viên

5. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ THANH TOÁN TRỰC TUYẾN TOÀN CẦU (GCOP) Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà Icon4, Số 243A Đê La Thành, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội Mã số Thuế: 0108579174 SĐT : 0243 9197 999 Email: contact@gcop.com.vn

6. Phương thức và công cụ để Thành Viên tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

Thành Viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ bất kỳ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và truy cập vào trang quản trị của tài khoản đăng nhập của mình hoặc liên lạc theo thông tin tại mục 5 với Công ty. Tuy nhiên, bất kỳ sự sửa đổi, bổ sung hay hủy bỏ bất kỳ thông tin cá nhân phải tuân thủ đầy đủ các quy định về thông tin đăng ký tài khoản trên webiste Gtool.net để đảm bảo Công ty cung cấp dịch vụ kịp thời với chất lượng tốt nhất.

7. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của Thành Viên liên quan đến thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc ngoài phạm vi đã được quy định tại Quy chế này

Thành Viên tự chịu mọi trách nhiệm về tính chính xác và hợp pháp trước bên thứ ba và cơ quan nhà nước có thẩm quyền về mọi thông tin đã đăng tải trên website Gtool.net. Công ty không chịu bất kỳ trách nhiệm liên quan đến thông tin mà Thành Viên đã đăng tải. Ngoài phạm vi, mục đích thu thập và sử dụng thông tin cá nhân được quy định tại Quy chế này và theo quy định của pháp luật. Mọi hình thức thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của Thành Viên với mục đích khác mà chưa được sự đồng ý của Thành Viên đều là hành vi vi phạm và bị xử phạt. Công ty sẽ tiếp nhận và giải quyết các khiếu nại của Thành Viên liên quan đến việc sử dụng sai mục đích và phạm vi thông tin cá nhân của Thành Viên theo quy trình như sau:

Bước 1: Thành Viên khiếu nại về vụ việc liên quan tới thông tin cá nhân của mình với Công ty bằng cách liên hệ với các thông tin hỗ trợ đã được đăng tải công khai trên Gtool.net hoặc liên hệ vào số điện thoại 0243 9197 999 (sau đây gọi tắt là “Người Khiếu Nại”).

Bước 2: Công ty sẽ chuyển cho phòng ban chịu trách nhiệm giải quyết.

Bước 3: Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận được khiếu nại của người khiếu nại, Công ty sẽ trả lời cho Người Khiếu Nại về kết quả giải quyết khiếu nại.

8. Thừa nhận và chấp nhận

Bằng hình thức trao đổi với Công ty và/hoặc sử dụng các dịch vụ trên website Gtool.net, Thành Viên đồng ý rằng: Thành Viên đã đọc và hiểu nội dung của quy định này và đồng ý để Công ty thu thập, sử dụng và chuyển giao Thông Tin Cá Nhân của mình như được mô tả trong quy định này. Công ty có quyền sửa đổi, bổ sung các nội dung của quy định này tại từng thời điểm và bằng cách công bố thông báo sửa đổi/bổ sung trên website Gtool.net và các sửa đổi/bổ sung này sẽ có hiệu lực kể từ 00:00 phút của ngày thứ 6 kể từ ngày sửa đổi/bổ sung được công bố trên website Gtool.net. Bằng việc tiếp tục sử dụng dịch vụ trên website Gtool.net sau khi sửa đổi/bổ sung được đăng tải công khai trên website Gtool.net, đồng nghĩa với việc Thành Viên đã thừa nhận và đồng ý tuân thủ các quy định của sửa đổi/bổ sung đó.

Thu thập và Sử dụng dữ liệu

Để hoạt động, ứng dụng sẽ thu thập tên, địa chỉ email, danh sách Trang Facebook của Người dùng và dữ liệu của nó, bao gồm dữ liệu công khai như bình luận, bài đăng và tin nhắn riêng tư. Thông tin mà chúng tôi yêu cầu sẽ được chúng tôi lưu giữ và sử dụng như được mô tả trong chính sách bảo mật này.

Dữ liệu của Người dùng được lưu trữ trên máy chủ của chúng tôi miễn là đăng ký của Người dùng được kích hoạt. Khi một tài khoản không còn hoạt động. Chúng tôi có quyền xóa dữ liệu của Người dùng tự động khỏi cơ sở dữ liệu của chúng tôi sau 60 ngày. Trong trường hợp Người dùng muốn ngừng sử dụng dịch vụ của chúng tôi và xóa hoàn toàn tất cả dữ liệu, vui lòng cho chúng tôi biết. Chúng tôi sẽ thực hiện yêu cầu của Người dùng với 24 giờ.

Để có trải nghiệm và thống kê tốt hơn, ứng dụng sẽ sử dụng các dịch vụ của bên thứ ba có thể thu thập thông tin được sử dụng để nhận dạng Người dùng. Các dịch vụ bên thứ ba này có thể thu thập thông tin, chẳng hạn như địa chỉ Giao thức Internet của thiết bị (Tên IP), tên thiết bị, phiên bản hệ điều hành, thời gian và ngày Người dùng sử dụng ứng dụng của chúng tôi và các thống kê khác.

Liên kết với chính sách bảo mật của nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba được ứng dụng sử dụng

Quyền ứng dụng Facebook

Ứng dụng sẽ cần các quyền sau từ tài khoản Facebook của Người dùng để hoạt động bình thường. Người dùng sẽ được nhắc yêu cầu các quyền này khi đăng nhập lần đầu vào ứng dụng của chúng tôi. Ứng dụng sẽ không hoạt động chính xác nếu không có sự cho phép cần thiết

 • Manage_pages *: để truy xuất danh sách và mã thông báo truy cập của Trang mà Người dùng quản trị
 • Publish_pages *: để trả lời bình luận, như bình luận thay mặt cho Trang mà Người dùng quản trị
 • Read_page_mailboxes *, Pages_messaging *: để đọc, nhận và trả lời tin nhắn của Pages
 • Business_man Management (tùy chọn): để quản lý tài sản doanh nghiệp của Người dùng

Cookies

Cookie là một đoạn văn bản ghi thông tin được tạo ra và lưu trên trình duyệt của máy người dùng. Cookie thường được tạo ra khi người dùng truy cập một website, cookie sẽ ghi nhớ những thông tin như tên đăng nhập, mật khẩu, các lựa chọn do người dùng lựa chọn đi kèm. Các thông tin này lưu trong máy tính thường được dùng để nhận ra người dùng khi truy cập một trang web.

Ứng dụng sử dụng cookie để xác thực danh tính của Người dùng sau khi Người dùng đăng nhập vào tài khoản của mình. Bên cạnh đó, ứng dụng có thể sử dụng mã và thư viện của bên thứ ba sử dụng cookie để thu thập thông tin và cải thiện dịch vụ của họ. Người dùng có tùy chọn chấp nhận hoặc từ chối các cookie này và biết khi nào cookie được gửi đến thiết bị của Người dùng. Nếu Người dùng chọn từ chối cookie của chúng tôi, Người dùng sẽ không thể đăng nhập vào tài khoản của mình.

Bảo mật

Chúng tôi đánh giá sự tin tưởng của Người dùng trong việc cung cấp cho chúng tôi dữ liệu của Người dùng, do đó chúng tôi đang cố gắng sử dụng các phương tiện bảo vệ thương mại được chấp nhận về mặt thương mại. Nhưng hãy nhớ rằng không có phương thức truyền qua internet, hoặc phương pháp lưu trữ điện tử nào an toàn và đáng tin cậy 100%, và chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật tuyệt đối của nó.

Liên kết đến các trang web khác

Dịch vụ này có thể chứa các liên kết đến các trang web khác. Nếu Người dùng nhấp vào liên kết của bên thứ ba, Người dùng sẽ được chuyển đến trang web đó. Lưu ý rằng các trang web bên ngoài không được vận hành bởi chúng tôi. Do đó, chúng tôi khuyên Người dùng nên xem lại Chính sách quyền riêng tư của các trang web này. Chúng tôi không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung, chính sách bảo mật hoặc thực tiễn của bất kỳ trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba nào.

Quyền riêng tư của trẻ em

Các Dịch vụ này không dành cho trẻ dưới 13 tuổi. Chúng tôi không cố ý thu thập thông tin cá nhân từ trẻ em dưới 13 tuổi. Trong trường hợp chúng tôi phát hiện ra rằng Người dùng dưới 13 tuổi đã cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ xóa ngay lập tức khỏi máy chủ của chúng tôi. Nếu Người dùng là cha mẹ hoặc người giám hộ và Người dùng biết rằng con đã cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân, vui lòng liên hệ với chúng tôi để chúng tôi có thể thực hiện các hành động cần thiết.

Thay đổi chính sách bảo mật này

Chúng tôi có thể cập nhật Chính sách bảo mật của chúng tôi theo thời gian. Vì vậy, Người dùng nên xem lại trang này định kỳ để biết bất kỳ thay đổi. Chúng tôi sẽ thông báo cho Người dùng về bất kỳ thay đổi nào bằng cách đăng Chính sách bảo mật mới trên trang này. Những thay đổi này có hiệu lực ngay sau khi chúng được đăng trên trang này.

Liên hệ chúng tôi

Nếu Người dùng có bất kỳ câu hỏi hoặc đề xuất nào về Chính sách bảo mật của chúng tôi, đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ

GCOP – CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ THANH TOÁN TRỰC TUYẾN TOÀN CẦU
Trụ sở Hà Nội
Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà Icon 4, 243A Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội.

Hotline: 02439197999 | Email: contact@gcop.com.vn

Bài trước
Maintenance Page
Bài sau
Liên hệ
Menu

1900299936