Tất cả các gói đều không giới hạn tính năng

 • Hiển thị tất cả tin nhắn và bình luận của khách
 • Lọc tin nhắn và bình luận chưa đọc
 • Lọc tin nhắn theo các loại thẻ
 • Lọc đánh giá từ khách hàng
 • Lọc những tin nhắn và bình luận của khách có SDT
 • Lọc tin nhắn chưa trả lời khách hàng
 • Lọc bài viết theo ID
 • Tạo đơn hàng trực tiếp bên cạnh cuộc hội thoại
 • Tự động ẩn/trả lời comment nhanh chóng
 • Nhắn tin cho khách theo kịch bản
 • Trả lời và nhắn tin theo từ khóa
 • Trả lời theo từ khóa khách comment
 • Tự động chia khách hàng cho nhân viên
 • Tạo nhanh đơn hàng
 • Tìm kiếm nhanh comment, inbox
 • Thư viện mẫu câu trả lời nhanh
 • Thư viện tag tạo thoải mái
 • Tự động lấy số điện thoại từ comment/inbox
 • Tự động chia đơn hàng cho nhân viên
 • Xử lý cùng lúc hàng trăm đơn hàng
 • Xuất file Excel đơn hàng với nhiều tùy chỉnh
 • Báo cáo doanh số tổng hợp
 • Báo cáo số lượng đơn hàng theo trạng thái
 • Báo cáo số lượng comment/inbox
 • Báo cáo doanh số đến từ các nguồn
 • Xuất file báo cáo hàng hóa trong kho
 • Tùy chỉnh hạn mức trữ hàng
 • Xem lịch sử phiếu nhập hàng
 • Báo cáo số sản phẩm tồn kho
 • Tìm kiếm thông tin khách hàng dễ dàng
 • Tìm kiếm phân loại khách theo khu vực địa lý
 • Theo dõi nhân sự làm việc
Menu

1900299936